Estufa d’inèrcia tèrmica. Habitatge unifamiliar a l’Estanyol, municipi de Bescanó (Girona).

La realització de l’estufa d’inèrcia tèrmica ha sigut amb BTCs subministrats per Bioterre. La base esta formada per plaques de suro negre natural, xapa de compressió de formigó de calç i solera de rajol ceràmic massí­s, respectivament. Aïllat perimetralment de la paret per plaques de suro negre de 8 cm de gruix. L’acabat és una arrebossat lliscat sobre de la capa base (argila, sorra i palla).

Un dels requisits d’aquest projecte per part del client va ser la reutilització d’una estufa antiga de ferro colat. L’estufa substitueix el primer tram del cos cremador en una estufa d’inèrcia tèrmica convencional. Gràcies al propi disseny de l’estufa, aquesta disposava de dues sortides a la part superior. Una sortida per el recorregut llarg, i l’altre el vam aprofitar per crear un tiratge directe que facilites l’encesa inicial.

Un cop finalitzat l’envolvent amb els BTCs es va deixar assecar tota la massa de terra durant 2 mesos. A continuació, es va realitzar una capa de regulació, en la qual hi ha embeguda una malla de yute per evitar la fissuració, i es va finalitzar amb un capa d’acabat lliscat. Un cop secs els acabats, es va dur a terme una consolidació a base de silicat potàssic.

Els materials d’arrebossat van ser subministrats per Argiles Colades.

Realitzat per Terram Girona.

 

Clients

Terram treballa en quatre línies de serveis combinables entre elles per oferir un projecte a mida.

1. PROJECTES D’ARQUITECTURA

1.1 Projectes arquitectònics d’obra nova i rehabilitació amb materials saludables i/o reutilitzats

1.2 Millores de l’eficiència energètica amb materials saludables com terra, palla i aïllants naturals

1.3 Assessorament en disseny d’arquitectura amb terra crua per professionals i autoconstructors

1.4 Direcció d’Obra de Projectes d’Arquitecte i Arquitecte Tècnic

1.5 Direcció de la Coordinació de Seguretat i Salut

1.6 ITE, Certificats Energètics i Cèdules d’Habitabilitat

2. CONSTRUCCIÓ

2.1  Aplicació revestiments de terra

2.2 Aplicació d’arrebossats de calç, estucs de calç i tadelakt.

2.3  Execució d’elements de construcció reutilitzant la terra del lloc (BTC, toves, tàpia i panells prefabricats)

2.4  Realització petites edificacions en planta baixa (casa d’eines, lavabo sec,…)

2.5  Rehabilitació de construccions de terra tradicionals

3. TALLERS I FORMACIÓ

3.1  Tallers arquitectura amb terra infantils, familiars i per adults.

3.2  Tallers participatius, Cursos, Xerrades teórico-pràctiques d’arquitectura amb terra (iniciació, especialització)

4. ASSESSORAMENT TÈCNIC

4.1  Assessorament en solucions tècniques i constructives de construcció amb terra crua

4.2  Assajos de laboratori de terres per al seu ús en construcció

No dubtis en contactar-nos per poder donar-te una informació detallada i a mida de les teves necessitats.