Per Terram, la responsabilitat social, consisteix principalment en difondre i promoure l’ús del material terra per la construcció sota una visió sostenible i intergeneracional.


En l’àmbit local es realitzen els següents projectes:

  •  Sensibilització i divulgació: Realització de tallers, conferencies, exposicions, participació en fires, per a donar a coneixer la construcció sostenible amb terra i les seves propietats.
  • Col.laboracions en espais gestionats per entitats fent petits equipaments
  • Educa-Terram: Tallers educatius d’Arquitectura amb terra per sensibilitzar els infants i els joves i generar confiança en la construcció amb terra.  + Informació: www.educaterram.com

En l’àmbit Internacional, s’ha treballat en els següents projectes:

  • Construcció d’un teatre al Senegal (2015 i 2017)
  • Assessorament tècnic d’una Residencia per a nens cecs al Nepal (2016). + informació: http://recoopnepal.org

Podeu trobar més informació al nostre Facebook.