La nostra VISIÓ és:

 • Connectar a les persones amb la terra on vivim.
 • Millorar la qualitat de vida de les persones i la cura de la terra.
 • Fomentar processos participatius connectats amb l’arquitectura.

 
 
La nostra MISSIÓ és:

 • Millorar la qualitat de vida de les persones a través de la construcció d’ambients saludables i “per a les persones”.
 • Normalitzar l’ús del material terra per a la construcció i autoconstrucció.
 • Difondre, donar a conèixer, conscienciar, a les persones sobre les propietats de l’arquitectura/construccions amb terra i la importància de viure en construccions mes sanes/saludables.
 • Crear un nexe generacional i intercultural aprofitant les sinergies del treball amb terra i bioconstrucció.
 • Posar en valor l’arquitectura tradicional, millorar-la i actualitzar-la a les necessitats del segle XXI.

 
 
Els nostres VALORS són:

 • Minimitzar l‘impacte mediambiental mitjançant l’ús de recursos locals i de processos que privilegiïn l’ús d’energia primària.
 • Millorar la qualitat de vida de les persones, (usant materials naturals sans) cuidant el medi ambient.
 • Crear una nova consciència ètica de respecte a la naturalesa i a un mateix, donant-nos l’oportunitat de viure en construccions sanes (connectant a les persones en nexe generacional i intercultural).
 • Recuperar i conservar el nostre patrimoni arquitectònic i cultural.
 • Generar una xarxa de treball especialitzat en biocostrucció.