Consolidació d’una tàpia a El Poal II

Col·laboració amb l’estudi d’arquitectura Hiha Studio. (www.hihastudio.com)

En una primera visita es van delimitar les parts de la tapia que es volien deixar vistes. Aquesta havia estat arrebossada amb anterioritat, i és per això que un cop retirats els antics arrebossats (de guix, de calç i de ciment) , la superfície resultant té una alta rugositat. També van aparèixer antigues regates, de conductes i d’envans, i forats d’empotraments dels caps d’antigues bigues.

La consolidació es va realitzar amb silicat potàssic per aspersió. Prèviament, va caldre netejar la superfície amb raspalls metàl·lics i de plàstic, de més a menys abrasivitat. I per últim amb aire. En aquest cas, es volia deixar l’aspecte que té originalment la tàpia, aquest el trobem netejant la tàpia en sec. En el cas de netejar la tàpia en humit la superfície dóna un aspecte pintat. I no es va voler omplir les antigues traces, per deixar-la com a testimoni del que havia estat l’antiga casa.

Realitzat per Terram Barcelona.

 

Clients

Terram treballa en quatre línies de serveis combinables entre elles per oferir un projecte a mida.

1. PROJECTES D’ARQUITECTURA

1.1 Projectes arquitectònics d’obra nova i rehabilitació amb materials saludables i/o reutilitzats

1.2 Millores de l’eficiència energètica amb materials saludables com terra, palla i aïllants naturals

1.3 Assessorament en disseny d’arquitectura amb terra crua per professionals i autoconstructors

1.4 Direcció d’Obra de Projectes d’Arquitecte i Arquitecte Tècnic

1.5 Direcció de la Coordinació de Seguretat i Salut

1.6 ITE, Certificats Energètics i Cèdules d’Habitabilitat

2. CONSTRUCCIÓ

2.1  Aplicació revestiments de terra

2.2 Aplicació d’arrebossats de calç, estucs de calç i tadelakt.

2.3  Execució d’elements de construcció reutilitzant la terra del lloc (BTC, toves, tàpia i panells prefabricats)

2.4  Realització petites edificacions en planta baixa (casa d’eines, lavabo sec,…)

2.5  Rehabilitació de construccions de terra tradicionals

3. TALLERS I FORMACIÓ

3.1  Tallers arquitectura amb terra infantils, familiars i per adults.

3.2  Tallers participatius, Cursos, Xerrades teórico-pràctiques d’arquitectura amb terra (iniciació, especialització)

4. ASSESSORAMENT TÈCNIC

4.1  Assessorament en solucions tècniques i constructives de construcció amb terra crua

4.2  Assajos de laboratori de terres per al seu ús en construcció

No dubtis en contactar-nos per poder donar-te una informació detallada i a mida de les teves necessitats.