Arrebossats de terra Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Salt

Arrebossats de terra a habitacions i altell. Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Salt (Girona).

Arrebossats de terra a les habitacions i l’altell d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a Salt (Girona).

Realització d’arrebossat reglejat de capa base (argila, sorra i palla), sobre diferents paraments; pedra, BTC (bloc terra comprimit), tàbiques ceràmiques i parament de bales de palla. Reforçament amb malla de jute a les cantonades i canvis de material, així com al parament de bales de palla.

Per finalitzar, es realitza un acabat esponjat, amb morter d’argila blanca (caolin) i pols de marbre 200mµ, produït a peu d’obra. Posteriorment es realitza una consolidació a base de silicat potàssic.

Trobareu una explicació més detallada a l’article del nostre blog: Diferents paraments, un mateix arrebossat.

Els materials d’arrebossat van ser subministrats per Argiles Colades.

Realitzat per Terram Girona.

 

Clients

Terram treballa en quatre línies de serveis combinables entre elles per oferir un projecte a mida.

1. PROJECTES D’ARQUITECTURA

1.1 Projectes arquitectònics d’obra nova i rehabilitació amb materials saludables i/o reutilitzats

1.2 Millores de l’eficiència energètica amb materials saludables com terra, palla i aïllants naturals

1.3 Assessorament en disseny d’arquitectura amb terra crua per professionals i autoconstructors

1.4 Direcció d’Obra de Projectes d’Arquitecte i Arquitecte Tècnic

1.5 Direcció de la Coordinació de Seguretat i Salut

1.6 ITE, Certificats Energètics i Cèdules d’Habitabilitat

2. CONSTRUCCIÓ

2.1  Aplicació revestiments de terra

2.2 Aplicació d’arrebossats de calç, estucs de calç i tadelakt.

2.3  Execució d’elements de construcció reutilitzant la terra del lloc (BTC, toves, tàpia i panells prefabricats)

2.4  Realització petites edificacions en planta baixa (casa d’eines, lavabo sec,…)

2.5  Rehabilitació de construccions de terra tradicionals

3. TALLERS I FORMACIÓ

3.1  Tallers arquitectura amb terra infantils, familiars i per adults.

3.2  Tallers participatius, Cursos, Xerrades teórico-pràctiques d’arquitectura amb terra (iniciació, especialització)

4. ASSESSORAMENT TÈCNIC

4.1  Assessorament en solucions tècniques i constructives de construcció amb terra crua

4.2  Assajos de laboratori de terres per al seu ús en construcció

No dubtis en contactar-nos per poder donar-te una informació detallada i a mida de les teves necessitats.