Arrebossats de terra Habitatge unifamiliar Sant Esteve de Llémena

Arrebossats de terra a vestíbul, habitació i bany. Habitatge unifamiliar a Sant Esteve de Llémena.

Arrebossats de terra al vestíbul, habitació de matrimoni i bany d’un habitatge unifamiliar a Sant Esteve de Llémena (Girona).

Realització d’arrebossat reglejat de capa base (argila, sorra i palla), sobre parament d’obra ceràmica i parts de formigó (cèrcols perimetrals i altres). I reforçament amb malla de jute de les cantonades i canvis de material, així com les trobades dels cairats de fusta amb el mur ceràmic.

Pel grau d’implicació del client, i per a la forma de pensar de la nostra plataforma, es va plantejar la possibilitat de comptar amb la participació del client en l’elaboració de la capa base. El client va crear una sèrie de sobre-relleus i formes que posteriorment es van polir.

Posteriorment, es va realitzar una capa de regulació, del mateix color que la capa final. A continuació, es va aplicar un acabat lliscat a la part del bany i de l’habitació de matrimoni, i un acabat esponjat al vestíbul. Un cop secs els acabats, es va dur a terme una consolidació a base de silicat potàssic.

Els materials d’arrebossat van ser subministrats per Argiles Colades i Ecoclay.

Realitzat per Terram Girona.

 

Clients

Terram treballa en quatre línies de serveis combinables entre elles per oferir un projecte a mida.

1. PROJECTES D’ARQUITECTURA

1.1 Projectes arquitectònics d’obra nova i rehabilitació amb materials saludables i/o reutilitzats

1.2 Millores de l’eficiència energètica amb materials saludables com terra, palla i aïllants naturals

1.3 Assessorament en disseny d’arquitectura amb terra crua per professionals i autoconstructors

1.4 Direcció d’Obra de Projectes d’Arquitecte i Arquitecte Tècnic

1.5 Direcció de la Coordinació de Seguretat i Salut

1.6 ITE, Certificats Energètics i Cèdules d’Habitabilitat

2. CONSTRUCCIÓ

2.1  Aplicació revestiments de terra

2.2 Aplicació d’arrebossats de calç, estucs de calç i tadelakt.

2.3  Execució d’elements de construcció reutilitzant la terra del lloc (BTC, toves, tàpia i panells prefabricats)

2.4  Realització petites edificacions en planta baixa (casa d’eines, lavabo sec,…)

2.5  Rehabilitació de construccions de terra tradicionals

3. TALLERS I FORMACIÓ

3.1  Tallers arquitectura amb terra infantils, familiars i per adults.

3.2  Tallers participatius, Cursos, Xerrades teórico-pràctiques d’arquitectura amb terra (iniciació, especialització)

4. ASSESSORAMENT TÈCNIC

4.1  Assessorament en solucions tècniques i constructives de construcció amb terra crua

4.2  Assajos de laboratori de terres per al seu ús en construcció

No dubtis en contactar-nos per poder donar-te una informació detallada i a mida de les teves necessitats.