Mur radiant de terra crua

El projecte tal com el defineix la cooperativa Sostre Cívic:

“Aquest projecte de la cooperativa Sostre Cívic, és la primera inicativa de vivenda cooperatiu a Barcelona. Es tracta d’un projecte en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per a la rehabilitació de la finca de C/Princesa 49, de propietat municipal, que permetrà a les veïnes del barri habitar-lo en règim de cessió d’ús (MCU). L’ajuntament de Barcelona ha cedit l’ús de l’edifici a la cooperativa mitjançant un dret de superficie a 75 anys, a canvi que l’entitat faci una rehabilitació integral que permeti obtenir una millor accessibilitat, un estalvi energètic, i que es converteixi en un model a seguir tant pel sector, com per a les futures usuàries”.

Desde Terram, dintre de la rehabilitació, hem executat el revestiment interior de façana i de l’escala. Per aquests murs interiors passa la calefacció, així que seran murs radiants formats per:g

  • 4cm de panells de suro expandit de BARNACORK. Col·locat mitjançant morter cola AdhereVit Fibraflex y ancoratges mecànics.
  • Serpentí de tub multicapa per a la calefacció radiant. REHAU.
  • 3,5cm de morter d’argila amb fibra. ARGILES COLADES.
  • Malla de jute aprestada. DEYUTE.
  • 3mm de morter d’argila d’adreçat. ARGILES COLADES.
  • 2mm de morter d’argila d’acabat. ECOCLAY.
  • Consolidat amb fixador de silicat potàssic. ECOCLAY.

Aquesta obra es va realitzar amb col·laboració amb la empresa d’inserció laboral Aprise. 


Per a conèixer millor el projecte:
 

Clients

Terram treballa en quatre línies de serveis combinables entre elles per oferir un projecte a mida.

1. PROJECTES D’ARQUITECTURA

1.1 Projectes arquitectònics d’obra nova i rehabilitació amb materials saludables i/o reutilitzats

1.2 Millores de l’eficiència energètica amb materials saludables com terra, palla i aïllants naturals

1.3 Assessorament en disseny d’arquitectura amb terra crua per professionals i autoconstructors

1.4 Direcció d’Obra de Projectes d’Arquitecte i Arquitecte Tècnic

1.5 Direcció de la Coordinació de Seguretat i Salut

1.6 ITE, Certificats Energètics i Cèdules d’Habitabilitat

2. CONSTRUCCIÓ

2.1  Aplicació revestiments de terra

2.2 Aplicació d’arrebossats de calç, estucs de calç i tadelakt.

2.3  Execució d’elements de construcció reutilitzant la terra del lloc (BTC, toves, tàpia i panells prefabricats)

2.4  Realització petites edificacions en planta baixa (casa d’eines, lavabo sec,…)

2.5  Rehabilitació de construccions de terra tradicionals

3. TALLERS I FORMACIÓ

3.1  Tallers arquitectura amb terra infantils, familiars i per adults.

3.2  Tallers participatius, Cursos, Xerrades teórico-pràctiques d’arquitectura amb terra (iniciació, especialització)

4. ASSESSORAMENT TÈCNIC

4.1  Assessorament en solucions tècniques i constructives de construcció amb terra crua

4.2  Assajos de laboratori de terres per al seu ús en construcció

No dubtis en contactar-nos per poder donar-te una informació detallada i a mida de les teves necessitats.