Arrebossat de terra i calç sobre mur de bales de palla. Habitatge unifamiliar a Yélamos de Arriba, Guadalajara.

Arrebossat de terra a l’interior i de calç a l’exterior sobre els murs de balles de palla en l’habitatge unifamiliar situat al poble de Yélamos de Arriba de Guadalajara.

 

L’execució de l’arrebossat sobre els murs de bales de palles es va realitzar amb terra per la part interior de l’habitatge i amb calç per la cara exterior. Les cantonades i els punts singulars es van reforçar amb canyís, i a tota la superfície de la casa es va col·locar malla de yute.

El sistema constructiu d’aquesta casa, com es veu en les fotografies, és amb estructura portant de fusta, on les bales de palla fan de paret de tancament. La singularitat d’aquesta obra va ser trobar-nos els murs de palla sense comprimir. Això ens va despertar el dubte de quin tipus de calç hauríem d’utilitzar per l’arrebossat exterior, si una calç hidràulica per crear un arrebossat més rígid i resistent, o una calç aèria més flexible i transpirable. Per la part interior, el client tenia molt clar que ho volia fer amb terra del propi lloc.

Els treballs els vam iniciar realitzant les proves de dosificació dels morters per permetre decidir quina barreja utilitzar. Seguidament es van anar reomplint totes les juntes amb palla seca per afavorir en la consolidació dels murs. Per la part exterior es va decidir anar fent una transició en la barreja de calç i terra, fins ha arribar a un morter de calç exterior amb calç aèria.

L’aplicació de la barbotina es va fer amb l’ajuda d’un calderín, la resta de capes de manera manual, amb l’ajuda de les mans i eines de paleteria. La terra, subministrada sense micronitzar, es va garbellar de diferents maneres segons la capa d’execució. En sec o en humit, i per diferents tamisos, o fins i tot es va realitzar una prèvia esmicolada amb un rull compressor.

Per aconseguir una superfície plana dels murs calia reomplir molts centímetres amb morter. Per evitar un excés de pes sobre les balles i que aquest provoques una compressió i en conseqüència una separació important amb les parts superiors, es va reomplir amb terra-palla fins aconseguir una regularització més homogènia. Es va fer a la vegada, l’interior amb l’exterior, per no desequilibrar el mur. A la capa anterior a l’acabat es va col·locar la malla de yute.

 

Clients

Terram treballa en quatre línies de serveis combinables entre elles per oferir un projecte a mida.

1. PROJECTES D’ARQUITECTURA

1.1 Projectes arquitectònics d’obra nova i rehabilitació amb materials saludables i/o reutilitzats

1.2 Millores de l’eficiència energètica amb materials saludables com terra, palla i aïllants naturals

1.3 Assessorament en disseny d’arquitectura amb terra crua per professionals i autoconstructors

1.4 Direcció d’Obra de Projectes d’Arquitecte i Arquitecte Tècnic

1.5 Direcció de la Coordinació de Seguretat i Salut

1.6 ITE, Certificats Energètics i Cèdules d’Habitabilitat

2. CONSTRUCCIÓ

2.1  Aplicació revestiments de terra

2.2 Aplicació d’arrebossats de calç, estucs de calç i tadelakt.

2.3  Execució d’elements de construcció reutilitzant la terra del lloc (BTC, toves, tàpia i panells prefabricats)

2.4  Realització petites edificacions en planta baixa (casa d’eines, lavabo sec,…)

2.5  Rehabilitació de construccions de terra tradicionals

3. TALLERS I FORMACIÓ

3.1  Tallers arquitectura amb terra infantils, familiars i per adults.

3.2  Tallers participatius, Cursos, Xerrades teórico-pràctiques d’arquitectura amb terra (iniciació, especialització)

4. ASSESSORAMENT TÈCNIC

4.1  Assessorament en solucions tècniques i constructives de construcció amb terra crua

4.2  Assajos de laboratori de terres per al seu ús en construcció

No dubtis en contactar-nos per poder donar-te una informació detallada i a mida de les teves necessitats.