Arrebossats de terra. Habitatge plurifamiliar entre mitgeres a Girona.

Arrebossats de terra a l’interior d’un habitatge plurifamiliar a la ciutat de Girona.

 

Realització d’arrebossat reglejat de capa base (argila, sorra i palla), sobre parament d’obra ceràmica. Reforç amb malla de jute de les cantonades i canvis de material, així com a tots els punts singulars com són les regates i caixes encastades.

Uns dels requisits que demanava el client, i per tal d’aprofitar al màxim l’inèrcia tèrmica de la terra, era cobrir la major superfície possible.  En aquest projecte, el grau d’intervenció en els paraments ha sigut notable, amb més de 165 m2 d’obra executada, exceptuant la cuina i el bany.

Amb la capa base reglejada, es va aconseguir una superfície completament plana a tot el parament. Posteriorment, es va realitzar la capa de regulació, que en el cas de les dues habitacions de color, es va utilitzar el mateix color que la capa final. Per finalitzar, es va aplicar un acabat lliscat. Un cop secs els acabats, es va dur a terme una consolidació a base de silicat potàssic.

Els materials d’arrebossat van ser subministrats per Argiles Colades.

Realitzat per Terram Girona

 

Clients

Terram treballa en quatre línies de serveis combinables entre elles per oferir un projecte a mida.

1. PROJECTES D’ARQUITECTURA

1.1 Projectes arquitectònics d’obra nova i rehabilitació amb materials saludables i/o reutilitzats

1.2 Millores de l’eficiència energètica amb materials saludables com terra, palla i aïllants naturals

1.3 Assessorament en disseny d’arquitectura amb terra crua per professionals i autoconstructors

1.4 Direcció d’Obra de Projectes d’Arquitecte i Arquitecte Tècnic

1.5 Direcció de la Coordinació de Seguretat i Salut

1.6 ITE, Certificats Energètics i Cèdules d’Habitabilitat

2. CONSTRUCCIÓ

2.1  Aplicació revestiments de terra

2.2 Aplicació d’arrebossats de calç, estucs de calç i tadelakt.

2.3  Execució d’elements de construcció reutilitzant la terra del lloc (BTC, toves, tàpia i panells prefabricats)

2.4  Realització petites edificacions en planta baixa (casa d’eines, lavabo sec,…)

2.5  Rehabilitació de construccions de terra tradicionals

3. TALLERS I FORMACIÓ

3.1  Tallers arquitectura amb terra infantils, familiars i per adults.

3.2  Tallers participatius, Cursos, Xerrades teórico-pràctiques d’arquitectura amb terra (iniciació, especialització)

4. ASSESSORAMENT TÈCNIC

4.1  Assessorament en solucions tècniques i constructives de construcció amb terra crua

4.2  Assajos de laboratori de terres per al seu ús en construcció

No dubtis en contactar-nos per poder donar-te una informació detallada i a mida de les teves necessitats.