Arrebossats interiors de terra Habitatge Mataró

Aplicació dels arrebossats de terra a l’interior d’un habitatge entre mitgeres a Mataró. Es tracta d’una casa de Cos, típica del Maresme, on les mitgeres són de tàpia.

La tàpia estava força degradada i presentava diferència de materials per reformes successives. Es va aplicar una capa base amb fibra en varies capes fins regular i aplomar, en alguns casos, els murs. Després es va aplicar una capa de regulació i finalment l’acabat. Es van fer dos tipus d’acabats, lliscat en la sala d’estar i esponjat en l’escala i el pis superior. Quan es va finalitzar l’obra, es va consolidar amb silicat potàssic.

Els materials d’arrebossat van ser subministrats per Argiles Colades i Ecoclay.

Realitzat per Terram Barcelona i Girona.

 

 

Clients

Terram treballa en quatre línies de serveis combinables entre elles per oferir un projecte a mida.

1. PROJECTES D’ARQUITECTURA

1.1 Projectes arquitectònics d’obra nova i rehabilitació amb materials saludables i/o reutilitzats

1.2 Millores de l’eficiència energètica amb materials saludables com terra, palla i aïllants naturals

1.3 Assessorament en disseny d’arquitectura amb terra crua per professionals i autoconstructors

1.4 Direcció d’Obra de Projectes d’Arquitecte i Arquitecte Tècnic

1.5 Direcció de la Coordinació de Seguretat i Salut

1.6 ITE, Certificats Energètics i Cèdules d’Habitabilitat

2. CONSTRUCCIÓ

2.1  Aplicació revestiments de terra

2.2 Aplicació d’arrebossats de calç, estucs de calç i tadelakt.

2.3  Execució d’elements de construcció reutilitzant la terra del lloc (BTC, toves, tàpia i panells prefabricats)

2.4  Realització petites edificacions en planta baixa (casa d’eines, lavabo sec,…)

2.5  Rehabilitació de construccions de terra tradicionals

3. TALLERS I FORMACIÓ

3.1  Tallers arquitectura amb terra infantils, familiars i per adults.

3.2  Tallers participatius, Cursos, Xerrades teórico-pràctiques d’arquitectura amb terra (iniciació, especialització)

4. ASSESSORAMENT TÈCNIC

4.1  Assessorament en solucions tècniques i constructives de construcció amb terra crua

4.2  Assajos de laboratori de terres per al seu ús en construcció

No dubtis en contactar-nos per poder donar-te una informació detallada i a mida de les teves necessitats.