Del sòl als murs de casa

 

Realització dels BTC (Bloc de Terra Comprimit) per a la construcció d’un habitatge a la localitat de Camallera (Girona).

 

Ens sentim afortunaFoto Piscina camallera BTCts d’haver pogut formar part d’aquest projecte i haver compartit durant varies setmanes les bones vibracions que aquell terreny i, sobretot, la seva gent desprenien. En David, el propietari i ànima del projecte, durant molts anys volia viure en un entorn on pogués ser autosuficient d’una manera sana, ecològica i sostenible.

Una de les primeres actuacions que el propietari va realitzar és un sistema de depuratge i filtració natural de les aigües grises i un sistema de recollida d’aigües pluvials de tot el terreny on, per gravetat, anaven a parar a una gran bassa situada a la part inferior de la parcel·la. I aquí és on comença la construcció de l’habitatge. Els arquitectes, Daniel Molina i Esteve Navarrete (www.auba.cat), van fer un disseny amb criteris bioarquitectònics i bioclimàtics, sempre utilitzant materials naturals, ecològics i el més pròxims possible per tal de reduir al màxim la petjada de CO2; i què pot haver-hi més pròxim i natural que la terra extreta de la bassa del teu propi terreny? I en aquest punt és on entra Terram. 

 

Anàlisis de les terres:

Entre els arquitectelaboratori BCT 1s, l’arquitecte tècnic (David Prades) i el propietari van decidir que la millor tècnica constructiva amb terra per a fer l’habitatge era el BTC, ja que és un element resistent, senzill de fabricar i fàcil d’executar en obra per a qualsevol paleta.

Per a la fabricació de BTCs és necessari disposar d’una bloquera. La més coneguda és la Cimba Ram, una senzilla i econòmica màquina manual que pot ser fabricada per qualsevol ferrer. Un cop adquirida la bloquera van procedir a fer alguns BTC de prova amb la terra extreta de la bassa, amb resultats satisfactoris però que calia millorar. Així doncs van contactar amb Terram per tal de trobar la manera de fer aquests BTCs més resistents.

 

laboratori BCT 2Vam anar al terreny a prendre diverses mostres de la terra per analitzar-les. Es van realitzar els assajos de granulometria en humit i sedimentometria per tal de determinar la dimensió de les diferents partícules que formen el sòl i la seva quantitat. La corba granulomètrica obtinguda determinava que la terra de la parcel·la era bona per a la seva utilització en aquesta tècnica constructiva amb terra, només calia afegir un 20% d’àrid de 4 mm de diàmetre (anomenat ull de llebre o gresa) per tal de que aquesta corba granulomètrica fos la ideal per a la fabricació dels BTCs.

Un cop obtinguda la corba granulometria idònia es van fer diferents provetes de BTCs, algunes d’elles estabilitzades amb percentatges que anaven del 5% al 8% de ciment pòrtland o calç hidràulica. Cadascuna de les provetes es van assajar seguint la norma UNE 41410. Bloques de tierra comprimida para muros y tabiques. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. De totes les provetes que van resultar aptes, finalment es van escollir les mostres estabilitzades amb un 8% de ciment pòrtland, amb uns resultats de resistència a compressió de 8 N/mm2.

 

Procés de fabricació dels BTC:

producció BTC camallera 2En primer lloc es va esponjar, amb l’ajut d’un multicultor, la terra extreta de la bassa, ja que després de més d’un any apilada es va anar compactant degut al pas del temps i a les inclemències meteorològiques. Seguidament vam tamisar la terra per separar tot l’àrid de més de 1 cm de diàmetre, ja que aquest és el tamany màxim recomanat per a la fabricació de BTCs. Tota la terra superior a 1 cm va ser reaprofitada posteriorment per a emplenar un talús adjacent a l’habitatge.

 

Agafem la teproducció BTC camallera 3rra tamisada i l’hi afegim la quantitat corresponent de gresa i de ciment pòrtland, ho barregem amb el multicultor fins aconseguir una mescla homogènia i a continuació l’hi afegim aproximadament un 12% d’aigua, humectant així lleugerament tota la mescla i deixant-la perfecte per a la fabricació dels BTCs.

 

cimbarran BTC camalleraAra ja només necessitem la Cimba Ram i un equip de 3 persones per començar a produir BTCs en cadena. Una persona introdueix la mescla de terra humectada dins el dipòsit de la bloquera, una altre comprimeix la mescla accionant la palanca i la tercera persona treu el BTC de la bloquera i el porta al zona d’emmagatzematge, on els BTCs hauran de fer un curat, protegits de la radiació directa del Sol, durant dues setmanes aproximadament; passat aquest temps ja podran ser utilitzats per a la construcció de l’habitatge. El rendiment aconseguit va ser d’uns 500 BTCs diaris, fent el total dels 8000 BTCs necessaris per a la construcció de la casa.

construcció BTC camallera

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies