Diferents paraments, un mateix arrebossat

 

Arrebossborras_01ats de terra en les habitacions i l’altell d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a Salt (Girona).

No estem davant d’un arrebossat qualsevol, es tracta d’una rehabilitació que respon a criteris purament bioarquitectònics i bioclimàtics. Els tècnics encarregats del projecte (Gabriel Barbeta i Jaume Borràs http://www.arttarquitectura.com), van fer la reforma amb materials naturals i ecològics, tenint en compte tot un seguit de sistemes bioclimàtics.

La construcció existent estava realitzada amb murs de pedra adherits amb morter de calç. La reconstrucció es va fer amb diferents tipus de materials, a cara nord de l’habitatge es va emprar un sistema de bales de palla per proporcionar un millor aïllament. A la resta de l’habitatge, la borras_02reconstrucció es va realitzar amb BTC (blocs de terra comprimida) i les divisions interiors amb obra ceràmica.

Tot aquest plec de materials va suposar un gran repte, ja que havíem de realitzar un arrebossat de terra sobre tres paraments diferents i que, per tant, requerien tractaments específics. En alguns punts concrets, com les cantonades, podíem arribar a trobar els tres materials simultàniament.

La nostra intervenció va tenir per objecte els arrebossats de la segona planta (on es van ubicar les habitacions) i la part de l’altell o tercera planta.

 

Arrebossat a parament de bales de palla:

borras_03En aquest tipus de parament s’ha de fer un tractament previ, abans de començar l’arrebossat (que consta de varies capes).

Primer de tot es realitza una consolidació del parament de bales de palla a base de barbutina (argila i aigua), impregnant tot el parament fins a penetrar les bales de palla entre 2 i 4 cm. En el mateix moment, emplenem les juntes que formen les bales de palla (zona normalment molt malmesa pel muntatge del mur) amb palla-argila que serveix per homogeneïtzar tot el parament. Deixem assecar tot plegat.


Un cop sec i consolidat, procedim a l’aplicació de la primera capa base. Realitzem una primera capa base de 1,5-2 cm de gruix
per regular encara més la superfície del parament. Un cop
assecada, humectem la superfície i realitzem la capa base definitiva amb la incorporació d’una borras_04malla de jute a tota la superfície del parament (ha de quedar a 1/3 de la superfície de l’arrebossat de capa base). Es deixa assecar tot plegat per prosseguir amb les següents capes (la capa de regulació i la capa final).

Un punt singular és la finestra de la veritat (una finestreta que es deixa per verificar l’estat de la palla). En aquesta cas, la finestra s’ha ancorat al parament de bales de palla i, mitjançant unes puntes d’acer inoxidable, s’ancora també el marc de fusta d’aquesta a l’arrebossat.

 

Arrebossat a parament mixt de pedres i BTC (bloc de terra comprimida):

borras_05Ens trobem davant del parament originari, de pedra amb juntes de morter de calç, que té una alçada aprox. de 2m, i a continuació la construcció nova realitzada amb BTC que assoleix una alçada aprox. de 3,5m, que dóna inclinació i recolza els cairats de fusta de la coberta.

Al la part de pedra, prèviament a l’arrebossat, es realitza un escardejat de morter de calç, per tal de crear una rugositat que ens faciliti una adherència mecànica amb l’arrebossat posterior. El parament de BTC no requereix aquest tractament previ, ja que, al ser de terra crua, té una bona adherència amb el morter de terra posterior.

Just abans de realitzar la capa base al parament mixt, hem humectat i aplicat una mà de barbutina a tota la superfície que
hem projectat arrebossar. La barbutina farà de primer pont d’adherència entre parament i l’arrebossat.

borras_06
Després de les feines prèvies, es procedeix a la realització de l’arrebossat reglejat de
capa base (argila, sorra i palla). Es reforça amb malla de jute les cantonades arrodonides, els canvis de material, i tots els voltants de les pedres que es vol que sobresurtin del parament, així com les trobades dels cairats de fusta amb el mur de BTC.

 

Acabat final:

En aquest punt, realitzem l’acabat final amb un morter d’argila blanca (Caolin) i pols de marbre de 200 mµ que es produeix a peu d’obra. Es realitza una primera capa de regulació, del mateix morter que la capa final.

Un cop consolidada aquesta capa de regulació, realitzem la capa final per paraments sencers i amb acabat esponjat, per donar un to càlid a les habitacions.

Per finalitzar, apliquem un consolidant a base de silicat potàssic mitjançant pistola de pressió. Fem una primera mà amb un 10% de silicat potàssic i un cop assecada, efectuem una segona amb un 30%.

Els materials d’arrebossat van ser subministrats per Argiles Colades.

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies