Clients

Terram és una plataforma de tècnics, arquitectes i enginyers, que tenen com a objectiu principal difondre i promoure la construcció sostenible en terra. Està format per dos grups principal, el de Girona i el de Barcelona.

Excavar la terra, donar-li valor i usar-la en rehabilitació i obra nova aprofitant totes les seves propietats per construir de manera saludable i ecològica

 

La nostra visió és:

 • Connectar a les persones amb la terra on vivim.
 • Millorar la qualitat de vida de les persones i la cura de la terra.
 • Fomentar processos participatius connectats amb l’arquitectura.

La nostra missió és:

 • Millorar la qualitat de vida de les persones a través de la construcció d’ambients saludables i “per a les persones”.
 • Normalitzar l’ús del material terra per a la construcció i autoconstrucció.
 • Difondre, donar a conèixer, conscienciar, a les persones sobre les propietats de l’arquitectura/construccions amb terra i la importància de viure en construccions mes sanes/saludables.
 • Crear un nexe generacional i intercultural aprofitant les sinergies del treball amb terra i bioconstrucció.
 • Posar en valor l’arquitectura tradicional, millorar-la i actualitzar-la a les necessitats del segle XXI.

Els nostres valors són:

 • Minimitzar l‘impacte mediambiental mitjançant l’ús de recursos locals i de processos que privilegiïn l’ús d’energia primària.
 • Millorar la qualitat de vida de les persones, (usant materials naturals sans) cuidant el medi ambient.
 • Crear una nova consciència ètica de respecte a la naturalesa i a un mateix, donant-nos l’oportunitat de viure en construccions sanes (connectant a les persones en nexe generacional i intercultural).
 • Recuperar i conservar el nostre patrimoni arquitectònic i cultural.
 • Generar una xarxa de treball especialitzat en biocostrucció.

 

Els nostres objectius són:

PROJECTES – DESPATX D’ARQUITECTURA
 1. Dissenyar i redactar projectes de Bioconstrucció potenciant l’ús de materials naturals i reciclats (incloent obra nova i rehabilitació)
 2. Assessorament tècnic, consultoria i peritatge.
  • Assessorament tècnic.
  • Assessorament en autoconstrucció.
 3.  Aportar qualitat de vida.

FORMACIÓ

 1. Promoure la construcció amb terra donant-la a conèixer com a material de construcció.
 2. Difondre el coneixement que la terra és un material per construir viable.
 3. Propietats de la terra per a la salut.
 4. Fer que la terra sigui un nexe generacional i intercultural.
 5. Empoderar al ciutadà per la autoconstrucció.

CONSTRUCCIÓ

 1. Aportar qualitat de vida a la construcció tant en l’habitatge com durant el procés constructiu de l’obra.
 2. Executar i donar qualitat a l’execució de la construcció amb terra.
 3. Generar consciència i especialistes en la construcció amb terra.
 4. Introducció de la figura de la dona en la construcció – obra.
 5. Promoció de l’acte-construcció
R+D (Recerca i Desenvolupament)
 1. Caracterització de la terra. Anàlisi i classificació dels elements de la terra.
 2. Desenvolupament de la construcció amb terra. Adaptar-se a la societat i necessitats actuals.
 3. Recerca i Desenvolupament de nous productes per treballar amb terra.
 4. R+D que es retroalimenta en TERRAM i s’aplica interna i externament.
 5. Recerca i col·laboració del talent mundial en la construcció amb terra.
Actualment Terram ho formen: Francesc X. Janer, Antonella Manca, Miguel Muelas, Susana Oses, Eva Palaudàries, Jesús Ramírez i Carlos Sedeño.
En un primer moment també van participar Bjorn Berthelsen, Laura Constansó, Juli Fina,  Helena Massaneda, Francesc X. Massó, Macari Torres i Xavier Villasevil.
Tots els professionales de Terram van cursar el Máster “Construcción con tierra sostenible” impartit a la Fundació de la Universitat de Girona el 2013-14.